باغ بونسای استاد کیمورا

بونسای استاد کیمورا

باغ بونسای استاد ماساهیکو کیمورا کارهای آقای کیمورا از مشهور ترین و مهمترین بونسای‌های معاصر در ژاپن است. شیوه ابداعی و رادیکال فرم دادن بونسای او در ابتدا بصورت سنت شکنی زیاد در بونسای دیده شده ولی بزودی بطور گسترده شناخته شده و مورد احترام واقع شد او استادی صاحب سبک و نوآور در هنر […]