انار سرقتی

Pomegranate bonsai

انار سرقتی داستان خلق یک شاهکار دنیای بونسای است که توسط جان ناکا و همسرش در طی بیش از ۲۷ سال پرورش پیدا کرد و سپس در سال ۱۹۹۰ به مجموعه‌ی بونسای آمریکای شمالی در باغ‌ گیاهشناسی ملی، واشنگتن دی‌سی اهدا شد. جان یوشیو ناکا استاد فقید و بزرگ بونسای ژاپنی تبار در سال ۱۹۱۴ […]