تکنیک‌های پیشرفته ریشه در بونسای

تکنیک پیشرفته ریشه ر بونسای

در این مقاله به صورت کامل و جامع به تکنیک‌های پیشرفته ریشه در بونسای می‌پردازیم. این یکی از کاملترین مطالب در مورد ریشه بونسای است که در ادامه به آن میپردازیم. تکنیک‌های مختلف و زیادی بر روی ریشه بونسای انجام می‌شود. از جمله پرورش ریشه برای قطور شدن تنه و ایجاد تیپر (حالت مخروطی). آرایش […]