شاخه قربانی

تکنیک قطور کردن بونسای Sacrifice branches یا شاخه قربانی یکی از تکنیک‌های رایج در بونسای است. هدف از انجام این تکنیک قطور کردن تنه، شاخه یا قسمتی از بونسای است. از این روش برای رسیدن به فرم مخروطی، رشد بالا یا ایجاد تعادل در شاخه (تنه) استفاده می‌شود. به این صورت که به شاخه اجازه […]