حقایق جالبی در مورد بونسای که باید بدانید

حقایق بونسای

بسیاری از ما در شلوغی، هرج و مرج و سرعت زیاد قرن ۲۱ گیر کرده‌ایم به صورتی که دیگر برای درک عمیق ارزش واقعی یک شاهکار بونسای وقت (و در بسیاری از موارد حوصله) نداریم. بونسای‌ علی‌رغم اندازه کوچک، قطعه‌ای هنری است. که برای پرورش آن نیاز به صبر و پشتکار ، دانش ، فداکاری […]