Akadama

آکاداما : خاک بونسای ژاپنی

به معنای ؛ “خاک رسی از منطقه آکاداما” مانند کانوما “خاک رسی از ناحیه کانوما”
خاک رسی که تا دمای بالا گرم می شود و ساختار بلوری رس را تغییر می دهد (رس پخته شده). آکاداما دارای سایز بندی مختلف است.

آکاداما

One thought on “Akadama

دیدگاهتان را بنویسید