Goshin

گوشین: یا “محافظ ارواح” ، جنگل معروف جان ناکا (John Naka). این اثر به همراه دیگر آثار ناکا در باغ گیاه شناسی Washington نگهداری می شود.

درختان این جنگل را Naka تک تک از سال ۱۹۴۶ آماده کرده و در سال ۱۹۶۴ در کنار هم در فرم جنگل کاشته است.

گوشین

دیدگاهتان را بنویسید