NeAgari

نئاگاری ، نگاری : از سبک‌های بونسای است که در آن ریشه ها نمایان هستند و حدود نیمی تا دو سوم تنه را شامل می­‌شود. در طبيعت در نواحی و تپه هایی که خاک سطحی شسته می‌شود قسمتی از ریشه درختان از زیر خاک بيرون آمده و دیده می شود .

نئاگاری

دیدگاهتان را بنویسید