Sabamiki

سابامیکی : از فرم‌های بونسای . این سبک جلوه ایی از برخورد صاعقه یا سایر صدمات شدید و عمیق تنه را به نمایش می گذارد ، که با گذشت زمان  ایجاد شده است. برای گونه های برگریز ، مخروط ها ، و گیاهان همیشه سبز استفاده می شود.

سابامیکی

دیدگاهتان را بنویسید