Sharimiki

شاریمیکی : از سبک‌های بونسای ، درختانی که در شرایط آب و هوایی سخت قرار دارند و یا بر اثر عوامل بیماری‌زا قسمت زیادی از پوست تنه خود را از دست می­دهند این نواحی براثر تابش نور خورشید سفید می‌­شوند. این نواحی سفید از مشخصه های این سبک است.

شاریمیکی

دیدگاهتان را بنویسید