SuiBan

Sui Ban ( سویبان ) : به سینی‌های تخت (گلدان‌های بسیار کم عمق) که بونسای یا مناظر طبیعی (پنجینگ) خصوصا سنگها ( Suiseki ) را بر روی آنها قرار میدهند.
سویبان‌ها در تمدن شرق از چند نوع مواد مثل سفال، سنگ و برنز ساخته می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید