Air layering

ریشه هوایی ( Air layering )

  • یکی از روشهای تکثیر گیاهان است که در آن تنه یا شاخه درخت را (با استفاده از پیچیدن خزه به تنه درخت) ترغیب به ریشه زایی می کنند.
  • از متدهای تهیه پیش بونسای و اصلاح ارتفاع بونسای است.

مراجعه شود به Toriki

مراجعه شود به مقاله : تکنیک ریشه هوایی در بونسای

ریشه هوایی
ریشه هوایی

دیدگاهتان را بنویسید