Kakemono

Kakemono یا kakejiku : کتیبه، اسکرول (Scrolls) که نقاشی یا نوشته است که آویز به دیوار و پشت بونسای قرار می‌گیرد نوع نقاشی و نوشته اسکرول در ارتباط با درخت بونسای نمایش داده در Tokonoma می‌باشد.

همچنین مراجعه کنید به Tokonoma

بونسای اسکرول

دیدگاهتان را بنویسید