Tokonoma

فضایی اختصاصی در یک اتاق پذیرایی به سبک ژاپنی است که بونسای در آن (برای مدت کوتاه) به نمایش گذاشته می‌شود. معمولا همراه بونسای از یک سوئیسکی ، گیاه اکسنت و یک نقاشی کتیبه استفاده می‌شود.

همچنین مراجعه کنید به Kakemono ، نقاشی کتیبه
همچنین مراجعه کنید به Kusamono ، گیاه اکسنت
همچنین مراجعه کنید به Suiseki

توکونوما

دیدگاهتان را بنویسید