پینچینگ درمقابل هرس

پینچینگ بونسای

بونسای را چه زمانی هرس کنیم و چه زمانی پینچ؟

بونسای ساختن درحقیقت، موضوعی درباره‌ی طراحی یک ساختار است که  از خط‌ تنه تا ظریف‌ترین انشعاب شاخه‌های آن دارای انسجام و نظم مشخصی باشد. این نکته‌ای اساسی درطول کار بر روی ساخت یک بونسای است.
سه لحظه کلیدی وجود دارد: انتخاب و توسعه ساختار اولیه، سپس رشد دادن و ساماندهی شاخه‌های ثانویه و سرانجام تلاش برای توزیع یکنواخت قدرت در سراسر درخت برای ایجاد انشعابات سوم.

توانایی برای ساخت یک بونسای چشمگیر به معنای فقط درک تکنیک‌ها نیست، بلکه پیشرفت و مراحل توسعه هنگامی اتفاق می‌افتد که از این تکنیک‌ها برای دستیابی به بالاترین سطح آفرینش زیبایی‌شناسی استفاده شود. 

داشتن یک رویکرد منسجم از زمان‌بندی، تکنیک و کوددهی برای تحقق بخشیدن به چشم‌انداز ذهنی شما و دستیابی به آنچه می‌خواهید محقق شود، این امکان را می‌دهد تا بدانید چه نوع پرورشی در هر مرحله از توسعه‌ی رشد درخت بکار ببرید.

لطفا در نظر داشته باشید در ساخت بونسای هر تصمیمی که  بگیریم، هم از نظر زیبایی‌شناختی و هم از نظر باغبانی مورد توجه است. هرگز تصمیمی در مورد زیبایی‌شناسی نمی‌گیریم بدون در نظر گرفتن باغبانی و برعکس.

هرس

هرس بونسای

وقتی به هرس اشاره می‌کنیم، در مورد استفاده از قیچی، اره یا مقعربر برای بریدن، صحبت می‌کنیم. این تصمیمات خاص در مورد دست‌بردن در حجم شاخ و برگ طبق اهداف طراحی است.

مثلا ما می‌خواهیم که شاخسار یا سایبان درخت را گسترش یا کاهش دهیم، یا یک شاخه را رها می‌کنیم با بلندتر شدن ضخیم شود، یا آن را برش می‌دهیم تا قدرت جوانه‌زنی قسمت داخلی درخت برانگیخته شود.

برای هرس‌کردن، درخت باید در وضعیت مثبت انرژی قرار داشته باشد.

در بهار شاهد انفجار رشد جدید جوانه‌ها بر روی هر درخت سالم هستیم. قبل از تولید رشد، هر درختی که شرایط مثبت انرژی دارد، دارای منابع ذخیره شده برای ایجاد شاخ و برگ‌های جدید است.

درخت از انرژی ذخیره شده برای رشد جدید استفاده می‌کند. بنابراین پس از تولید رشد و با شروع‌ فتوسنتز کردن، منابع درختی دوباره پر شده و به حالت مثبت انرژی باز می‌گردد. ما همیشه باید زمانی درخت را هرس کنیم  که از نظر انرژی، در وضعیت مثبت باشد..

انجام فرآیند پینچینگ در جایی انجام می‌شود که می‌توانیم شروع کنیم به ایجاد چندشاخگی (رمیفیکیشن) ظریف، از داخل به سمت بیرون در تمام تاج و شاخسار درخت

پینچ کردن

پینچینگ بونسای

هنگامیکه به پینچینگ اشاره می‌کنیم، روشی مد نظر است که از انگشتان دست‌ها یا در مواقعی از پنس استفاده می‌کنیم برای کندن جوانه‌های نوظهور و نرم قبل‌ از آنکه قوی و سخت شوند،. این تکنیک باعث کاهش فاصله بین بندها یا فضای بین برگ‌ها می‌شود. و اکسین یا هورمون رشد را در همان نقطه از شاخه جدا می‌کند. و مانع از بلندشدن آن شاخه می‌شود. 

پینچ کردن به ما این امکان را  می‌دهد تا انرژی را بطور استراتژیک برای تحریک جوانه‌های داخلی  به قسمت‌های پایین‌تر منتقل کنیم. که در غیر این صورت بطور خفته  باقی می‌ماندند. فرآیند پینچینگ جایی انجام می‌شود که در تمام تاج و سایبان درخت می‌توانیم شروع به ساختن چندانشعابی شاخه‌ها کنیم. 

درک تفاوت بین پینچ‌کردن و هرس ضروری است، اما اکنون باید بدانید که چه زمانی این تکنیک‌ها را بکار بگیرید و چرا.

 آنچه در زیر می‌آید پایه‌ای‌ترین کلید توسعه بونسای است.

توسعه بونسای

هرس بونسای

مرحله اول رشد

اولین قدم در فرایند طراحی برای هر بونسای تنظیم ساختار است، اینکار به عنوان انجام طراحی اسکلت اصلی نمای بونسای نیز شناخته می‌شود. پس ابتدا باید چهارچوب اصلی بونسای را مشخص کنیم. دانستن نحوه اداره ساختار اصلی با خط تنه شروع می‌شود، اصلی‌ترین خط در طراحی بونسای، درست‌کردن این خط تنه است.

مشخص کردن آن خط اصلی، هدف اساسی در تنظیم ساختار بونسای شماست. این می‌تواند مثل ایجاد خم‌های بزرگ برای تنظیم شکل با سوزنی‌برگ‌ها باشد، یا اجرای تصمیمات بزرگ هرس بر روی درخت خزان‌دار‌‌ برای بازیابی یک شکل جدید.

پس از تنظیم ساختار، درخت نیاز به ریکاوری دارد و این نیازمند زمان است. تمرکز شما باید بالا باشد، کوددهی و تغذیه مناسب برای تحریک رشد قوی و سالم که باید به انشعاب ثانویه تبدیل شود، در اینجا صدای ذهنی شما باید رشد دادن درخت باشد، رشد کند و رشد کند، بگذارید درخت به شکل وحشی و انبوه شود

مرحله دوم رشد و هرس

هرس بونسای

پس از اینکه اسکلت اصلی بونسای (تنه و شاخه‌های اصلی) را تنظیم ‌کردید و درخت سلامت خود را دوباره به دست آورد، وقت آن است که توجه خود را بگذارید روی  ساختن شاخه‌های ثانویه که از ساختار اصلی یا خط تنه پدید آمده‌اند.

اکنون می‌توانید برای ایجاد طرح ثانویه خود (ایجاد عمق و گسترش بال‌ها) شاخه‌های زیاد رشدکرده و سالم را دستکاری، هرس و سیم‌بندی کنید. اینکار آنچه را که در ظاهر طراحی ساختار اولیه در نظر داشتید را تقویت می‌کند.  در این مرحله، شما همچنان به تولید رشد قوی و سپس هرس، برای حفظ شاخه‌های ثانویه ادامه می‌دهید. 

در این مرحله نباید از پینچ‌کردن استفاده کنید.

مرحله سوم پینچ

هرس بونسای

پس از تنظیم یک ساختار بی‌عیب و نقص و پس از ساختن و طراحی آن شاخه‌های ثانویه، درخت شما باید به سمت رشد جوانه‌های جدید و سالم از شاخه‌های ثانویه، هدایت شود. در این زمان، درخت آماده ورود به توسعه شاخسار سوم است.
هنگامی که شما در حال پرورش چندانشعابی سوم هستید. این مرحله زمانی است که شما شروع به پینچ کردن و انتقال انرژی به داخل شاخه می‌کنید. این فرآیند را تکرار کنید. 

تا زمانی که در مرحله‌ی چندانشعابی سوم قرار نگیرید، نباید بونسای خود را پینچ کنید.

تا این مرحله با بونسای خود پیش‌ رفته‌اید. شما تمرکز داشتید روی ایجاد رشدهای جدید و سالم با استفاده از کوددهی و برقراری تعادل بین آب و اکسیژن، سپس هرس‌کردن آن رشد را انجام می‌دهید تا شاخه ثانویه را در طراحی خود ایجاد کنید، هنگامیکه به چندانشعابی سوم منتقل می‌شوید مهم است که کوددهی را کاهش دهید تا بتوانید رشد و منابع درخت را بهتر کنترل کنید.

شما با به‌حداقل رساندن تغذیه و کوددهی از بلند شدگی و ضخیم شدن ناخواسته شاخه‌ها جلوگیری می‌کنید. اکنون شما یک چندانشعابی (رمیفیکیشن) ظریف و نازک می‌خواهید، بنابراین کودیاری شما باید آنرا منعکس کند. 

این ۳ مرحله ساده: اسکلت اصلی، شاخه‌ ثانویه، چندانشعابی درجه سوم  و اقدامات مربوط به آنها باید در ذهن هر بونسایکاری باشد.

چرخه متداولی که می‌توان به راحتی در آن فرو رفت، اما غیرمعتبر است: بگذارید بونسای رشد کند، سپس دقیقا هر چیزی که فقط بیرون زده را هرس کنید. کاری بیهوده‌ مانند گام‌برداشتن روی آب از نظر طراحی است.

درخت در هر فصلی که انرژی ایجاد می‌کند به جای استفاده یا انتقال آن انرژی، از بین می رود. (قطع می‌شود) بنابراین درخت با گذشت زمان ساختار مشابهی را حفظ می‌کند و به سمت یک بونسای کاملاً شاخه‌بندی و منشعب‌شده حرکت نمی‌کند.

هرس بونسای

درک این نکته مهم است که درخت شما در کدام مرحله از توسعه قرار دارد و اهداف آن مرحله باید چه باشد؟! این ۳ مرحله ساده: ایجاد اسکلت‌اصلی، شاخه‌های ثانویه ، چندانشعابی درجه سوم و اقدامات مربوط به آنها باید در ذهن هر بونسایکاری باشد. تکامل این مراحل در سپری‌کردن فصل‌های زیاد، رخ می‌دهد، برای ساختن یک بونسای بسیار تکامل یافته صبر و تحمل لازم است.

البته اینها باید به عنوان چراغ هدایت‌گر در نظر گرفته شوند، نه قوانین سخت و سریع، زیرا هر درخت بسته به فصل، گونه‌ها، سلامتی و بسیاری از عوامل مؤثر دیگر نیازهای منحصر به فردی خواهد داشت. اما دانستن این مراحل کلی برای چگونگی ساختن صحیح ساختار شاخه‌ها به شما کمک می‌کند تا برای درک تفاوت‌های ظریف موجود در گونه‌های مختلف، هدف‌های طراحی و شرایط باغبانی مختلف، گام‌های بعدی را بردارید.

منبع : bonsaimirai.com

ارائه شده در کانال هنر بونسای و باغبانی

استفاده از مطالب و محتوای سایت بونسایکار با درج لینک و ذکر منبع محدودیتی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید