JIN

جین اصطلاح ژاپنی است که به شاخه مرده‌ای گفته می شود که پوست خود را از دست داده است.

در طبیعت ، شاخه های مرده در نهایت توسط عناصر طبیعت سفید یا خاکستری کم رنگ می‌شوند. این اتفاق در بخشهای مختلف به ویژه درختان سرو ، جونیپرس و کاج اتفاق می افتد.

در بونسای با کوتاه کردن شاخه و از بین بردن پوست روی شاخه برای ایجاد چوب مرده (خشک ) ایجاد می‌شود.
سپس با اضافه کردن مواد (لایم سلفور) سفید می‌شود تا بتواند رنگی را که در طبیعت دیده می‌شود را تولید کند.


جین به معنای “خدا” و نمادی از تأثیر حق تعالی در طبیعت است.

مراجعه شود به شاری

جین

دیدگاهتان را بنویسید