Sharimiki

شاریمیکی : از سبک‌های بونسای ، درختانی که در شرایط آب و هوایی سخت قرار دارند و یا بر اثر عوامل بیماری‌زا قسمت زیادی از پوست تنه خود را از دست می­دهند این نواحی براثر تابش نور خورشید سفید می‌­شوند. این نواحی سفید از مشخصه های این سبک است.

Sabamiki

سابامیکی : از فرم‌های بونسای . این سبک جلوه ایی از برخورد صاعقه یا سایر صدمات شدید و عمیق تنه را به نمایش می گذارد ، که با گذشت زمان  ایجاد شده است. برای گونه های برگریز ، مخروط ها ، و گیاهان همیشه سبز استفاده می شود.

URO

یک حفره کوچک که در تنه درختان خزان کننده ایجاد می‌شود برای نمایش سالخوردگی درخت. در طبیعت ، وقتی یک شاخه از بین می‌رود، یک تورفتگی در محل شاخه قبلی ایجاد می‌شوند.

Shari

شاری: تکنیک مورد استفاده برای ایجاد چوب مرده روی تنه بونسای ، از لایم سلفور برای تیمار و سفید شدن بخش مرده استفاده می‌شود.استفاده از تکنیک جین و شاری جلوه زیبایی به بونسای می‌دهد. همچنین مراجعه کنید به جین

JIN

جین اصطلاح ژاپنی است که به شاخه مرده‌ای گفته می شود که پوست خود را از دست داده است. در طبیعت ، شاخه های مرده در نهایت توسط عناصر طبیعت سفید یا خاکستری کم رنگ می‌شوند. این اتفاق در بخشهای مختلف به ویژه درختان سرو ، جونیپرس و کاج اتفاق می افتد. در بونسای با […]